Monday, September 5, 2011

An Patrun sa Calbayog

Hi there! We are 3 days way to the City Fiesta. On Thursday Calbayognons will once again thank the Almighty through Nuestra Señora De La Natividad for the graces He has always bestowed upon Calbayog. The day’s main activity is Pontifical Mass at the Sts. Peter and Paul Cathedral. Bishop Isabelo Abarquez will preside over the said celebration. Leading the Calbayog faithful are this year’s hermanas mayores namely, Thelma Diomangay – Manaog, Delia Corrales – Diomangay, Tomasa Corsiga - Antivo and Sheila So Seng - Montagot.

* * *

Fiesta Events performers to go onstage at the Nijaga Park:


  • September 5: Joey Ayala at Ang Bagong Lumad.
  • September 6: it’s going to be a night for dance enthusiasts with the group called Dance Aficionados.
  • On September 7: the Pinoy rock band Asin

* * *

I first did this in 2008 and I’m doing it again in today’s column. I would like to feature an old account, a very old account - 1912 to be exact – of the fiesta celebration in Calbayog. I got this from the September 1912 issue of the Eco de Samar y Leyte. It was written by someone who called himself “namatron”.

The account also mentioned the name of one Señora Trinidad Camilon. If one is to check the list of the hermanas pasadas in the Calbayog Fiesta souvenir programs, that name is the first entry in the said list. The copy I got was not a clear one and that explains the blanks in this feature.

* * *

Here’s that article entitled “An Patrun sa Calbayog

“Masadya, maribhung, malinao an cadagatan, mahayag an langit, mapaua an adlao sama san daguay sin usa nga Angel, amo _______ san ca-adlauan sadto san mahal nga Patrona dinhe sa Calbayog nga guinsalinorog sadton 8 sini nga bulan. Ngatanan mga binohat dao nabuñog san cahayag ni Maria Santissima dida san adlao san iya pagcatauo. Tubtob san ante vispera, nag ticang an pag-abut san magcalainlain nga domoro-ong, labi na an Cat_____on. San mga balay, mga cadalanan nacarahibut an tauo guican sa magkalain-lain nga dapit. San visperas san aga, nag suot na an tauo dinhi sa ciudad nga tungod san cadamo, macuri magpaca-agui an mga caleza. San pag a las doce catapos pagpahibaro san linganay sa Catedral san mahal nga Patron. Pagcabuas an mga musico san Parroquia ug sa Ipao nag libot san bungto. Ug san pagcaculop, nag canta san visperas an _____ nga cura san Catedral R. P. Jose Diaznes. Pag ca aga _______, san may mga a las 4 nag Diana an mga musico nga _______ san pagtauagtauag sa Catedral, sin usa cadali napuno san maniringba san siapa nga misa san Señora nga may mga lima nga mga babayi lalaqui bata tigurang nga dinara-on sa pag _____ san mahal nga lauas ni Jesucrisdto. Ug hasta san a las 7 nga eguin repique sa misa Mayor, waray pahuway an tauo nga maniringba san damo nga capadian nga nagmisa. San mga a las 8 amo an eguin ticang san misa cantada nga dinoyogan san ma ranog nga Organo, sa Catedral paroc san Señor Obispo. An misa nga guin canta an guin ngangaranan Pedro de las Heras, an masabut ug bantugan nga organista si Sr. Malaquias Nonato, Professor san musica sa Seminario eguin paquita an iya quina-adman dida san pag doyog niya san organo, cay pacasiring namon dao nahimomotang cami sin Paraiso san pagbati namon sadto nga mga awit. An nagcanta amo an mga capadian sa Seminario nga alagad san ira cabatiran ug maluay nga tingog inabutan an mga maniringba sin cahinoclob. An nag misa an Cura san Catedral linoyoloyohan san mga ministros nga si D. Ignacio Arganda, Diacono ug si D. Ramon Codilla Subd. Catapos san Evangelio nag wali si P. Conrado Maga, Coadjutor sa Catedral.”

“An Señora opod an mga magtoto-on sa Seminario ug mga Seminarista, nag tambong didto san iya trono. Sugadman an mga Colegialas opod an mga Madres naray caculang. Catapos san misa, nagsugod na liwat an aringasa ngan ribhong, cay an mga estudiantes sa Colegio sa San Vicente nga guican sa Singbahan vinistihan sin mga cadete, nag ejercicio ug nag parada sira sa cadalanan nga nacalingao san mga tauo. Pagcacolop may mga a las 3 pinangolohan san Presidente Sr. Malaquias Nonato, nag tiroc an mga sacop san Sociedad Milagrosa ug nag buhat sin rumba, carrera de bicecleta, juego de anillos y Cintas canan bag-ong tubo mga hatag hasta magcalainlain nga premio. San pagca a las 5 guin himua an macaserendac nga Procesion nga inopdan ni P. Bonifacio Villora Cura sa Oquendo, linoloyohan san mga Seminaristas inopod man an Señora nga guin lilibutan san mga capadian. An carro matahum caupay, mapaua, tacos ug angay nga nahimomotangan sen mahal nga Patrona, halad san ma-abiabihon nga Hermana Mayor si Sra. Trinidad Camilon. An ira balay pono pono sin tauo ticang pa san tinicangan san novena nga guin solemne sa ira. Diri hicalimtan an camapuanguron san mga anac, labi na si Sra. Lolay ug si Loling nga uaray hingan san cahago, paglipay san ira mga dapit.”

“Sa tuig tuig ngatanan quinita nga an pagto-o sini nga bungto ug an ira pag alagad sa Dios nag titidogang la lugod, bisan con guin tatalingoha san iba an pag parong condao calayo, cay an ira an pag contra sa Dios ug pag supil san mga mahi___lo nga pamatasan, cay basi matumanan san ira mga maraut nga guinaui-an ug hunahuna, condi sa Dios uaray magtatamay, may adlao san pag panodia, cay polong pa nga an tinonto mo, intoy, sa lauas mo o-oli.” (namatron)

* * *

This is it for now. Have a nice week everyone! Ciao!

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

My Shelfari Bookshelf

Shelfari: Book reviews on your book blog

Followers